Particulier
Breng- en haalservice
Altijd aanbiedingen
Van dagverhuur tot shortlease

Disclaimer

Algemeen

DealerAutoverhuur.nl is een handelsnaam van CarWise Fleet Services B.V., hierna ‘CFS’.

Deze voorwaarden zijn van toepassing bij elk gebruik van de site www.dealerautoverhuur.nl en haar onderdelen door bezoekers. Toegang tot en gebruik van de site van CFS betekent dat u als gebruiker met deze voorwaarden instemt.

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en is voor algemeen gebruik bedoeld. Ondanks de constante zorg en het beheer om de website juist en volledig te houden kan aan de inhoud en werking van deze website en daarop getoonde informatie geen rechten worden ontleend. CFS en derden en/of gelieerden maatschappijen die betrokken zijn bij het beheer van de website zijn niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan door bezoek of gebuik van deze website.

Toegang

Gebruik maken van deze site is kosteloos en mag alleen volgens deze site-voorwaarden. Gebruikers die niet conform deze voorwaarden handelen kan de toegang tot (onderdelen van) de site ontzegd worden. CFS kan te allen tijde besluiten de toegang tot de site beperken of onderbreken voor onderhoud en updates.

Gebruik

Het is de gebruiker niet toegestaan de website te gebruiken voor doeleinden die, in welke vorm dan ook, in strijd met toepasselijke wettelijke bepalingen of deze site-voorwaarden zijn. Gebruikers dienen zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. Gebruikers mogen met name andere bezoekers/gebruikers niet hinderen en/of schade toebrengen aan het systeem van CFS. Het is voor de gebruikers verboden processen of programma’s op te starten waarvan de gebruiker weet, of redelijkerwijs behoort te weten dat zulks CFS, of overige gebruikers hindert of (in)directe schade toebrengt.

Handelingen welke niet zijn toegestaan zijn in ieder geval:

  • Inbreuk plegen op auteursrechterlijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden.
  • Hacken van het CFS systeem of via CFS het systeem van andere gebruikers.

Informatie

CFS is niet verantwoordelijk voor de namen, uitingen en berichten van gebruikers. Deze zijn de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf. CFS voert vooraf geen controle uit op de inhoud of juistheid van namen, uitingen of berichten van gebruikers op de site.

Intellectuele eigendomsrechten

Deze website bevat elementen waarop intellectuele eigendomsrechten van CFS en van derden rusten. Te denken is onder andere aan: logo’s, tekst, beeld, programmatuur, foto’s en grafische vormgeving van de site.

Het is niet toegestaan onderdelen van de site elektronisch of anderszins te kopiëren behalve voor zover noodzakelijk om deze website op een efficiënte manier via het internet te raadplegen en gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten.

Privacy

Voor CFS is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van gebruikers van groot belang. Ten aanzien van het gebruik en de verwerking van deze gegevens handelt CFS volgens de toepasselijke wet- en regelgeving.

CFS verzamelt alleen persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn opgegeven door personen die onze website bezoeken.

Het gaat hier om persoonlijke informatie zoals NAW-gegevens, e-mailadressen en reserveringen. Deze gegevens worden alleen bewaard ten behoeve van de autoverhuur en organisatie daaromheen.

Bij het verwerken, opslaan en beheren van deze gegevens worden alle geldende nationale en internationale privacy wetgeving in acht genomen. Uw gegevens worden uitsluitend verzameld en gebruikt om aan uw verzoek te voldoen en worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Om (bijvoorbeeld) uw reservering in behandeling te nemen worden uw gegevens binnen een beveiligde omgeving gedeeld met de aangesloten dealer van uw keuze.

Wenst u uw gegevens in te zien, aan te passen of laten verwijderen, dan kunt u contact opnemen via info@dealerautoverhuur.nl of telefoonnummer 036-538 20 95.

Betalingen

Voor alle borg- en factuurbetalingen maakt CFS gebruik van 24Rental B.V. U betaalt aan 24Rental en 24Rental beheert uw borgsom gedurende de transactieperiode. Retourneringen van eventuele verrekening zullen ook door 24Rental worden uitgevoerd. 24Rental BV is volledig verantwoordelijk voor alle betaaltransacties, storneringen, terugstortingen en support op alle financiële transacties.

Wijzigingen

CFS behoudt zich het recht voor om te allen tijde naar eigen inzicht eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden. Veertien dagen na bekendmaking op deze site treden deze wijzigingen in. Controleert u deze voorwaarden daarom regelmatig voor een update.

In geval van inbreuk op de rechten en site-voorwaarden van CFS behoudt CFS zich het recht voor om deze met alle middelen rechtens te (doen) handhaven.

DealerAutoverhuur.nl
De Binderij 68
1321 EK ALMERE

Postadres:
Postbus 60131
1320 AC ALMERE

T: 036 538 20 95
F: 036 538 20 91
ING Bank: NL50INGB0 6587.99.452
KvK Flevoland: 32056351
BTW nummer: 8024.41.403.B.01