Particulier
Breng- en haalservice
Altijd aanbiedingen
Van dagverhuur tot shortlease

Bovag voorwaarden

Voorwaarden consument

Deze Algemene Voorwaarden van BOVAG Verhuurbedrijven zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en de ANWB in het kader van de Co├Ârdinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal Economische Raad en treden in werking per 1 februari 2021.

Algemene voorwaarden consument

Voorwaarden zakelijk

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: voertuig: het voertuig of de andere zaak, die het onderwerp is van de
huurovereenkomst;huurder: de natuurlijke persoon die de huurovereenkomst heeft gesloten in de uitoefening van beroep
of bedrijf of de rechtspersoon of personenvennootschap die als huurder de
huurovereenkomst sluit;

Algemene voorwaarden zakelijk