Particulier
Breng- en haalservice
Altijd aanbiedingen
Van dagverhuur tot shortlease

Duurzaamheid

Duurzame mobiliteitsconcepten

DealerAutoverhuur is zich bewust van haar verantwoordelijkheid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Wij streven met onze producten en servicegerichte dienstverlening zo veel mogelijk naar innovatieve en duurzame mobiliteitsconcepten voor particulieren en bedrijven. We nemen onze verantwoordelijkheid als professionele mobiliteitsonderneming door MVO onderdeel te maken van het denken en handelen van onze medewerkers en dit ook naar onze klanten en prospects te communiceren.

MVO doelstellingen 2018 / 2019

Vervanging verlichtingsarmaturen door led-verlichting, wij houden het brandstof verbruik maandelijks bij van onze zaakwagens in de managementtool van TravelCard. Hier toetsen we op verbruik, rijgedrag, tanklocaties en afwijking t.o.v. norm. Onze zonnepanelen zorgen voor een lager energieverbruik en we scheiden ons afval.

Investeren in mens en milieu

Naast onze hoofddoelstelling om een positief rendement en continuïteit te realiseren, investeren wij ook in mens en milieu, om zodoende de duurzaamheid voor generaties na ons te borgen. In 2013 hebben wij door een extern bureau een nulmeting en energiescan laten doen van onze interne organisatie. De nulmeting heeft geleid tot de zgn. ‘Carbon Footprint’. De uitkomst was positief, maar daarmee zijn we niet tevreden. We blijven uiteraard aan de slag met goede adviezen en verdere verbeteringen voor onze organisatie.

Bewust van onze maatschappelijk rol zorgen we o.a. voor:

  • Het aanbieden van een milieuvriendelijke zaakwagenregeling, waarbij gestuurd wordt op A-B label met de daarbij behorende gunstige fiscale bijtelling.
  • Het investeren in meer en meer elektrisch autoaanbod .
  • Het utfaseren van dieselauto’s.
  • Het informeren van klanten en partners over duurzame mobiliteitsoplossingen.
  • Het bewust gebruik van energie, water en hoeveelheid afval.