MVO STATEMENT

CarWise officieel Erkend Duurzaam

CarWise Fleet Services heeft de afgelopen jaren acties uitgevoerd en geïnvesteerd. Op onze website is de realisatie van deze acties gecommuniceerd.

Wij hebben Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam handelen in onze onderneming en bedrijfsvoering gewaarborgd.

Sinds 1 juli 2016 hebben wij de officiële Erkenning 'Erkend Duurzaam' behaald en is inmiddels tot 1 juli 2020 verlengd, verstrekt door IvDM (Instituut voor Duurzame Mobiliteit).

DealerAutoverhuur.nl (Sterk in eigen merk) is zich bewust van haar verantwoordelijkheid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). 

Wij streven met onze producten en servicegerichte dienstverlening zo veel als mogelijk naar innovatieve en duurzame mobiliteitsconcepten voor particulieren en bedrijven. We nemen onze verantwoordelijkheid als professionele mobiliteitsonderneming door MVO onderdeel te maken van het denken en handelen van onze medewerkers en dit ook naar onze klanten en prospects te communiceren. Wij hebben vanaf 2013 duidelijke MVO doelstellingen (intern en extern) gesteld.

Naast onze hoofddoelstelling om een positief rendement en continuïteit te realiseren, investeren wij ook in mens en milieu, om zodoende de duurzaamheid voor generaties na ons te borgen. In 2013 hebben wij door een extern bureau een nulmeting en energiescan laten doen van onze interne organisatie. De nulmeting heeft geleid tot de zgn. ‘Carbon Footprint’. De uitkomst was positief, maar daarmee zijn we niet tevreden. We blijven uiteraard aan de slag met goede adviezen en verdere verbeteringen voor onze organisatie.

Bewust van onze maatschappelijk verantwoorde rol

Positieve onderdelen uit de Carbon Footprint:

  • Het bewust gebruik van energie, water en hoeveelheid afval;
  • Afval wordt gescheiden aangeboden;
  • Zoveel mogelijk paperless bureau voor ons en de klant;
  • Het aanbieden van een oplaadpaal voor vervoersmiddelen van personeel, klanten en bezoekers aan ons pand in Almere;
  • Het aanbieden van een milieuvriendelijke zaakwagenregeling, waarbij gestuurd wordt op A-B label met de daarbij behorende gunstige fiscale bijtelling;
  • Zorg voor mens en welzijn, ARBO en persoonlijke ontwikkeling van de medewerker als individu en als team;
  • Inzet van een deel van het marketing budget voor goede doelen en jaarlijkse donatie aan en goed doel t.w.v. eindejaars-relatiegeschenken die we niet aan klanten geven. In 2017 is onze donatie gegaan naar de organisatie 'Het vergeten Kind';
  • Klanten en prospects informeren over duurzame mobiliteitsoplossingen.

MVO doelstellingen 2018

Vervanging verlichtingsarmaturen door led verlichting, wij houden het brandstof verbruik maandelijks bij van onze zaakwagens in de managementtool van TravelCard. Hier toetsen we op verbruik, rijgedrag, tanklocaties en afwijking t.o.v. norm. Onze zonnepanelen zorgen voor een lager energieverbruik en we scheiden ons afval.

Naast deze MVO statement en doelstellingen is de CarWise Group in 2013 lid geworden van OndernemersCollectief Duurzame Mobiliteit. Zij vertegenwoordigen mobiliteitsbedrijven die zich bezighouden met Duurzame Mobiliteit. Hun doelstelling is:

De vraag naar bereikbaarheidsoplossingen en efficiënte mobiliteit wordt met de dag groter. Het OndermersCollectief Duurzame Mobiliteit vormt de verbinding tussen vraag en aanbod, waarbij het OCDM het aanbod vertegenwoordigt. Het OndermersCollectief Duurzame Mobiliteit kan de vraag naar bereikbaarheid– en mobiliteitskwesties beantwoorden, en nieuwe kansen en mogelijkheden op de markt creëren.

Bekijk Hier de Carbon footprint van CarWise Group

Zonnepanelen op ons dak!

 
Facebook Twitter More...
 

Reserveer een auto

1) Kies tussen:

Breng- en haalservice
of
Zelf ophalen
2) Vanaf datum en tijd
3) Tot datum en tijd
 

Contact

tester123
tester123