Privacy Policy

Algemeen

DealerAutoverhuur.nl is een handelsnaam van CarWise Fleet Services B.V., hierna ‘CFS’, gevestigd te Almere.

CFS respecteert de privacy van bezoekers van de website en gaat uiterst zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens. CFS hecht veel waarde aan een duidelijk en transparant privacy beleid en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die door de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn gesteld.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw gegevens worden uitsluitend verzameld en gebruikt om aan uw verzoek te voldoen en worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Uw gegevens worden gebruikt om onder andere uw reservering in behandeling te nemen, hierbij worden deze binnen een beveiligde omgeving uitsluitend gedeeld met de aangesloten dealer van uw keuze.

Als u een formulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor het formaliseren van de reservering en de afhandeling daarvan.

Ons beleid is om persoonsgegevens nooit aan derden te verstrekken, tenzij wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak of u ons daar zelf uitdrukkelijk om heeft verzocht. Wij realiseren ons dat uw persoonsgegevens waardevol zijn en nemen alle redelijke maatregelen om uw gegevens te beschermen.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

CFS probeert vermelde gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Verzet

Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de bescherming van uw persoonlijke leefsfeer i.v.m. Uw bijzondere persoonlijke situatie, kunt u dit aangeven via info@dealerautoverhuur.nl. Als uw verzet gerechtvaardigd is worden de gegevens verwijderd.

CFS maakt gebruik van Google Analytics om het gebruik van de website bij te houden. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP- adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het Privacy Beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan te verstrekken en om informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. CFS heeft daar geen invloed op.

M.b.t. het gebruik van Facebook en Twitter

Op deze website zijn knoppen opgenomen die bedoeld zijn de pagina's te promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Vermelde knoppen zijn gerealiseerd d.m.v. een door Twitter of Facebook zelf aangeleverde code. Vermelde code plaatst onder meer een cookie.

Graag verwijzen wij u naar de privacyverklaring van Twitter en Facebook voor verdere informatie ten aanzien de verwerking van persoonsgegevens door van deze organisaties.

DealerAutoverhuur.nl
De Binderij 68
1321 EK ALMERE

Postadres:
 
Postbus 60131
1320 AC ALMERE

T:
 036 538 20 95
F: 036 538 20 91
ING Bank: NL50INGB0 6587.99.452
KvK Flevoland: 32056351
BTW nummer: 8024.41.403.B.01

 
Facebook Twitter More...
 

Reserveer een auto

1) Kies tussen:

Breng- en haalservice
of
Zelf ophalen
2) Vanaf datum en tijd
3) Tot datum en tijd
 

Contact

tester123
tester123